Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

SOTE-osuuskunta Suomi on perustettu

Julkaistu 24.03.2018

Marraskuussa 2017 rekisteröitiin Tampereelle SOTE-osuuskunta Suomi. Toiminnan päätavoite on kattavien ja laadukkaiden SOTE-palveluiden turvaaminen koko maassa. Tavoitteena on vahvistaa pienten, keskisuurten ja haja-asutusalueella toimivien sote-palveluja tuottavien toimijoiden toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä suhteessa suuriin ja kansainvälisiin toimijoihin sote-uudistuksessa radikaalistikin muuttuvalla markkinalla. Osuuskuntamuotoon päädyttiin, koska haluttiin voiton tavoittelun sijaan korostaa alueellisten osuuskuntien jäsenistölleen ja näiden asiakkaille tuotettavia hyötyjä. Eikä osuuskuntaa voi ostaa. Rahakin jää kotimaahan.

SOTE-osuuskunta Suomi itse ei tuota sote-palveluja, vaan se on luonteeltaan kehitysyhtiö.  Kehitysyhtiö mallintaa osuuskuntakokonaisuuden, jossa mallinnuksen mukaisesti paikalliset, sote-palveluja jäsentensä kautta tuottavat alueosuuskunnat on nopeasti perustettavissa kunnan ja lääkäriaseman kumppanuuteen. SOTE-osuuskunta Suomi luo alueosuuskuntien toimijoille toiminta-alustan, joka antaa toiminnalle www-sivujen muodossa valtakunnallisen brändin, tarjoaa toimintaan tarvittavan ja jatkuvasti kehittyvän digitaalisuuden ja terveysteknologian, luo vaadittavan laatujärjestelmän mittareineen ja raportteineen sekä mahdollistaa laajoihin tarjouksiin osallistumisen aina maakuntatasolle asti. Varsinaiset palveluprosessit sovitetaan paikallisiin olosuhteisiin.

SOTE-osuuskunta Suomi jatkossa kehittää ja ylläpitää alueosuuskuntaverkoston toimintamuotoja ja huolehtii teknologiakehityksestä sekä toimii alueosuuskuntien jäsenten edunvalvojana ja tausta-asiantuntijana mm. juridiikan ja talousasioitten suhteen.

Ensimmäiset alueosuuskunnat kehitetään Pirkanmaalle osana maakunnan sote-kehitystä. Pilottien jälkeen toiminta-alusta on valmis valtakunnalliseen monistukseen.

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus