Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Kunnan verkostoanalyysi

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Kokonaiskuva kunnan verkostosuhteista. Palvelukyvyn kohottaminen, vetovoiman lisääminen ja osaamispääoman kartuttaminen verkostoitumisen avulla, verkostosuhteiden parempi suunnittelu, 
rakentaminen, hallinta ja kehittäminen kiinteänä osana kunnan toimintaa, verkosto-osaamisen parantaminen. Ymmärrys verkostoitumisen aikaansaamista hyödyistä.

 

Kenelle, kohderyhmä

Kunnalle tai muulle yhteisölle, joka haluaa parantaa toimintakykyään ja rakentaa toimintaansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

 

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 1 - 4 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä kunnan johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Analyysin kestoaika on kunnan koosta riippuen 1 pv – 2 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö 

Kunnan palveluidean, strategian ja toiminta-suunnitelman läpikäynti

  • käydään kunnan johdon (ja avainhenkilöiden) kanssa läpi palveluidean, strategian tai toimintasuunnitelman muodossa

Nykyiset kumpanuudet ja verkostosuhteet

  • nykyisten kumppanuuksien ja verkostosuhteiden analyysi toimijoittain: alkamisaika, tuotteet/palvelut, osaaminen, heikkoudet/vahvuudet, palveluvolyymit/kapasiteetit, luottamus/ henkilösuhteet, palautteet, sopimus/luonne, ongelmat/kehittämistarpeet
  • kumppanuuksien ja verkostosuhteiden strateginen merkitys-analyysi
  • yhteenveto nykyisistä verkostosuhteista
  • verkostokartta

Nykyisten verkostosuhteiden kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet

  • nykyisiin suhteisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet ja – tarpeet analyysin ja pitkän aikavälin tavoitteiden ja suunnitelmien perusteella

Uusien kumppanuudet ja verkostosuhteiden tarve

  • uusien kumppanuuksien ja verkostosuhteiden tarve tehtyjen analyysien perusteella 

Verkostoitumisen kehittämisohjelma

  • verkostoitumisen kehittämiseen liittyvän toimenpideohjelman 
    kokoaminen, seurannan järjestäminen 

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus