Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Kunnan verkostostrategia-valmennus

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Verkostosuhteiden parempi suunnittelu, rakentaminen, hallinta ja kehittäminen, verkosto-osaamisen parantaminen kiinteänä osana toimintaa, palvelu- ja kilpailukyvyn kohottaminen, kustannus-tehokkuuden parantaminen, vetovoiman lisääminen sekä ja osaamispääoman kartuttaminen verkos-toitumisen avulla. Ymmärrys verkostoitumisen toiminnallisista ja taloudellisista hyödyistä. Kokonaiskuva kunnan verkostosuhteista.

Kenelle, kohderyhmä

Kunnille ja organisaatioille (yritykset, julkinen sektori), joilla on suuri määrä verkostosuhteita tai joille verkostoituminen on strategisesti tärkeää. Kevennetty versio pienemmälle kunnalle, joka rakentaa toimintansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 4 - 8 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta. Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä kunnan johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Analyysin kestoaika on kunnan koosta riippuen 1 – 2 kuukautta.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö

Verkostostrategia osana organisaation kokonaisstrategiaa

 • Kunnan palveluidean, strategian ja toimintasuunnitelman läpikäynti
 • strategiset tavoitteet
 • menestystekijät ja mittarit

Nykyiset kumppanuudet ja verkostosuhteet

 • nykyisten kumppanuuksien ja verkostosuhteiden analyysi toimijoittain
 • yhteenveto nykyisistä verkostosuhteista
 • verkostokartta
 • nykyisiin suhteisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet ja – tarpeet

Uudet kumppanuudet ja verkostosuhteet

 •  uusien kumppanuuksien ja verkostosuhteiden tarve tehtyjen analyysien perusteella

Verkostovision ja - strategian määrittely

 • kunnan verkostovision ja – strategian määrittely ja 
  kuvaus analyysien, valintojen ja ideoinnin perusteella

Kehittämisohjelman laatiminen

 • verkostostrategian konkretisointi kehitysohjelmiksi ja toimenpiteiksi

Seurannan suunnittelu ja toteutus

 • verkostostrategian seurannan mittarit 

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus