Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Palveluverkon rakentamisen esiselvitys

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Esiselvityksen tarkoituksena on kartoittaa hoiva-ja hyvinvointialan yrittäjien yhteistyön ja verkottumisen mahdollisuuksia. 
Toimijoiden liiketoimintamahdollisuuksia ja osaamisen lisääntymistä voidaan tutkimusten mukaan edistää huomattavasti verkottumisen avulla.

Kenelle, kohderyhmä

Veturiyritykset, hoiva-ja hyvinvointialan pienyritykset, palvelujen ostajatahot kuten kunnat

Toteutustapa ja aikataulu

Esiselvityksen kesto vaihtelee 4-8 päivän välillä aluekohtaisesti.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö

Palveluverkkoidean esittely ja kiinnostuksen kartoitus kunnassa ja kunnan alustava sitoutuminen

 • palvelutuottajien verkkottaminen-esittely
 • ostajan/tilaajan näksemkset palvelujen verkottamisesesta ja alueen tarjonnasta

Vetäjän haku ja sitoutuminen ja ydinryhmän muodostaminen

 • palvelutuottajien verkottaminen -esittely ja ideapalaverin pitäminen ydinryhmän kanssa
 • näkemykset yhteistyöhalusta ja panostuksesta
 • SWOT

Yrittäjä- ja toimijapotentiaalin hahmottaminen, toimijaympäristön kartoitus ja kuvaus

 • alueella toimivien hoivayrittäjien ja muiden avaintahojen kartoitus
 • ympäristöä kuvaavien perusdokumenttien keruu ja analysointi
 • markkina-, kysyntä-, kilpailuanalyysi

Alustava visio ja liikeidea, hyötyjen kartoitus ja rahoituksen hahmottelu

 • visiotyöpaja
 • vision testaus ja muokkaus
 • liikeideatyöpaja
 • hyötyjen tarkentaminen kaikkien osapuolien kannalta

Tiekartta - verkon rakentamishankkeen hahmotus

 • Päivän työpaja, jossa luodaan alustava hankeaihio palveluverkon rakentamiseksi

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus