Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Palveluverkon rakentamisohjelma

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Prosessin lopputuloksena syntyy hoiva- ja hyvinvointiyritysten liiketoimintaverkko, joka pystyy tuottamaan  kokonaispalvelua tilaajan määrittämien laatu-, tuottavuus- ja muiden kriteerien mukaan.

Ostajan (esimerkiksi kunnan) hankintaprosessi helpottuu ja kokonaiskustannukset alenevat.

Liiketoimintaverkko muodostaa kilpailukykyisen, asiakasläheisen, joustavan sekä tarveperusteisesti kehittyvän vaihtoehdon suurille alan toimijoille.

Prosessin kuluessa avoimuus ja luottamus kasvavat ja saadaan rakennettua tiivis vuorovaikutus. Nämä ovat tärkeitä verkon toiminnan menestystekijöitä.

Palveluverkkoon luodaan selkeä liiketoimintaosaaminen, laadun hallinta ja hyvän asiakaspalvelun toteutus, tietotekniikan ja muun teknologian hyödyntäminen, tehokas toiminnanohjaus sekä yhteydet tarpeellisiin sidosryhmiin.

Kenelle, kohderyhmä

Veturiyritykset, hoiva- ja hyvinvointialan pienyritykset, palvelujen ostajatahot (esimerkiksi kunnat)

Toteutustapa ja aikataulu

Jokainen verkon rakentamisohjelma tarkennetaan valmiitten pohjien avulla erikseen ja rahoitus haetaan tapauskohtaisesti. 

Koko prosessin kesto vaihtelee sovitusta laajuudesta ja osanottajien aloitusvalmiudesta riippuen 1 vuodesta 2.5 vuoteen. 

Toteutus koostuu työpajoista, valmennuksista sekä yhteisen ICT-työalustan avulla rakennettavan toimintajärjestelmän työstämisestä asiantuntijoiden avustuksella.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö

Esiselvitys Visio ja liikeidea

 • yhteinen tahtotila, verkon liikeidea ja osapuolten hyödyt määritetty

 • verkon rakentamishanke ja rahoitus hahmotettu

 • toimijat sitoutuneet ja heidän roolinsa selkeät

Liiketoimintasuunnitelma
ja tahto yhteistoimintaan

 • verkon pelisäännöt ja liiketoimintasuunnitelma tarkennettu

 • tarvittavat sopimukset tehty

 • rahoituspäätökset tehty ja rahoitus järjestetty

 • verkon yrittäjät valmennettu ja heidän verkostokyvykkyytensä varmistettu

Toiminnan käynnistys 
ja perusvalmiudet toimeksiantoihin

 • tuotepaletti määritetty ja yhteiset tuotteet myynnissä

 • toiminta organisoitu ja osaaminen varmistettu

 • pääprosessit kuvattu

 • johtamisjärjestelmä luotu

Rakenteiden vakiinnuttaminen ja
kumppanuus avaintoimijoihin

 • palvelut tuotteistettu

 • toimintajärjestelmä kuvattu ja testattu

 • tarvittavat tietojärjestelmäratkaisut tehty

 • kumppanuusmallit ja vuorovaikutuksen keinot käytössä

Jatkuva parantaminen: oppiva ja kehittyvä liiketoimintaverkko

 • parhaiden käytäntöjen hyödyntäminen

 • SPP Oy:n tukipalvelujen hyödyntäminen

 • osaamisen ja tiimityön jatkuva hioutuminen

 • asiakaspalautteiden mukainen jatkuva kehitystyö

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus