Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Verkostojen johtamisvalmennus

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt:

 • antaa osanottajille kokonaisnäkemys verkoston rakentamisesta, toiminnasta, johtamisesta, arvioinnista, kehittämisestä ja muutoksesta
 • parantaa osanottajien verkostojen elinkelpoisuutta ja onnistumisedellytyksiä
 • antaa osanottajille työkaluja verkostojen johtamiseen ja sen eri osa-alueiden hallintaan
 • toimia oppimisfoorumina ja – prosessina, jossa osanottajat kokeneiden valmentajien myötävaikutuksella lisäävät kykyään verkostotoiminnassa
 • rakentaa verkosto-osaajien ”heimo” Suomeen sekä sille jatkuva vuorovaikutusjärjestelmä
 • rakentaa verkostojohtamisen työkalu- ja tietopankkia vertailutietoineen

Kenelle, kohderyhmä:

 • toimivien verkostojen avainhenkilöt ja vetäjät -suunnitteilla ja aloitusvaiheessa olevien verkostojen avainhenkilöt ja vetäjät
 • vaikuttajasidosryhmien toimijat (kehitysyhtiöt, elinkeinoasiamiehet, yms.)
 • suuryritysten verkostoyhteyshenkilöt
 • kuntien ja kaupunkien seutuyhteistyöhenkilöt

Toteutustapa ja aikataulu: 

 • kesto 8 -12 kuukautta; 5-7 työseminaaria, pituus 1-2 päivää
 • välillä yksilö- ja ryhmätöitä; ohjaavaa konsultointia toimiville verkostoille, kehitysrengastoiminta
 • materiaalina: pLV-työkirja, siihen liittyvä muu aineisto, monisteet, osanottajien verkostojen ”toimivuusanalyysit”, lukupaketit ja esimerkkien kautta oppiminen, caset/onnistumiset ja epäonnistumiset
 • valmentajina Suomen johtavat verkostoasiantuntijat

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö: 

 • verkoston eri osa-alueiden läpikäynti esitöiden, alustusten / luentojen, ryhmätöiden, kotitöiden, kirjallisuuden ja keskustelujen avulla 
 • tärkeimmät osa-alueet:
  • verkoston johtavat ajatukset verkoston perustana: verkoston tarkoitus, verkostoidea, missio, arvot, visio
  • verkoston perussuunnittelu, valintaprosessi, rakenne, yhteensopivuus 
  • verkoston liiketoiminnan suunnittelu, strategia
  • yhteisöllisyys, luottamus ja sitoutuminen verkoston liimana 
  • johtajuus ja johtaminen verkostossa
  • osaamisen luominen, kehittäminen ja jakaminen verkostossa 
  • verkoston prosessit, toimintajärjestelmä ja laatu
  • asiakasjohtaminen, verkoston markkinointi ja myynti
  • toiminnan arviointi ja seuranta
  • pelinsäännöt, normit, sopimukset ja juridiikka
  • verkoston IT-ratkaisut

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus