Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Verkoston analyysi ja kehittämisohjelma

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Verkoston toiminnan tehostaminen. Kokonaiskuva verkoston tilanteesta. Verkoston olennaisimpien kehittämistarpeiden selvitys ja kehittämistoimenpiteiden käynnistys. Verkoston jäsenten sitoutuminen kehittämiseen.

Kenelle, kohderyhmä

Yritysverkostot, joissa on ongelmia, yhteistyö ei toimi, tavoitteita ei saavuteta, nykyinen toiminta ei riitä, mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön olisi jne. Verkoston jäsenten piirissä tunnistetaan 
tarve selvittää, mistä ”kenkä puristaa”, mitä on tehtävä

Toteutustapa ja aikataulu

Kehittämisen vaatima ajankäyttö on 5 -10 konsultointipäivää, riippuen lähinnä verkoston jäsenten lukumäärästä. Analyysi ja kehittäminen toteutetaan tiiviinä yhteistyönä verkoston jäsenten ja Verkostokonsulttien toimesta.

Prosessissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Työn toteutusaika on verkon koosta riippuen 6 – 8 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö

Informointi, perustiedot

  • Verkoston jäseniä informoidaan analyysistä, sen suoritustavasta ja kunkin jäsenen osuudesta analyysissä.
  • Verkostosta ja sen jäsenyrityksistä kerätään ennen seuraavia vaiheita perustiedot analyysin taustaksi

Verkoston jäsenten haastattelu

  • Verkoston yritysten edstajia haastatellaan, henkilökohtaisesti, puhelimitse ja/tai muut sähköpostikyselyllä

Verkoston ilmapiirianalyysi

  • Verkoston jäsenet vastaavat verkon toimivuutta ja ilmapiiriä koskevaan kyselyyn, jonka tuloksista laaditaan verkoston ilmapiirikuvaus

Analyysi ja raportti

  •  Haastattelujen ja ilmapiirianalyysin tulokset analysoidaan ja niista laaditaan yhteenvetoraportti, joka sisältää myös SWOT -analyysin ja alustavat ehdotukset parantamistoimenpiteiksi

Kehittämisseminaari

  •  Yhteenvetoraportti käsitellään verkostoasinatujoiden vetämässä jäsenten yhteisessä istunnossa
  • Istunnossa käsitellään mahdollisia vaihtoehtoja verkoston toiminnan parantamiseksi ja sovitaan perusratkaisuista

Verkoston kehittämisohjelma

  •  Raportin ja kehittämisseminaarin pohjalta laaditaan lopullinen toimenpideohjelma verkoston toiminnan parantamiseksi.

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus