Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Verkoston Kuntokartoitus

Julkaistu 11.08.2015

Mitä hyötyä

Verkoston Kuntokartoitus on työkalu ja prosessi, jolla selvitetään yritysten ja organisaatioiden lähtötaso yhteistoimintaan ja verkottumiseen. Kartoitus kattaa verkoston toiminnan kaikki oleelliset osa- alueet ja ottaa huomioon kaikkien osapuolien näkemykset. Näin verkoston rakentaminen helpottuu ja kehitystoimet voidaan yhteiseen näkemykseen perustuen kohdistaa oleellisiin asioihin. Osallistujien ymmärrys verkostotoiminnan lainalaisuuksista ja pullonkauloista lisääntyy ja yhdentyy prosessin myötä.

 

Kenelle tarkoitettu

Verkostovalmiuskartoitus sopii kaikkien toimialojen organisaatioille (yritykset, julkinen sektori, kolmas sektori), jotka suunnittelevat yhteistyötä ja tiiviimpää verkottumista. Se sopii yhtälailla verkostojen vetureille sekä jäsenille.

 

Ajankäyttö ja hinta

Selvitykseen osallistuvien asiakasorganisaation henkilöiden ajankäyttö muodostuu käynnistystilaisuudesta, kyselyyn vastaamisesta ja tulosten hyödyntämistilaisuudesta.

Koko paketin hinta on 2 850 euroa. (+ alv 24 %).

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Miten toteutetaan

Verkostovalmiuskartoitus toteutetaan tiiviinä yhteistyönä organisaatioiden johdon ja avain-henkilöiden sekä Verkostokonsulttien asiantuntijan toimesta.  Kestoaika on yhteistyöorganisaatioiden määrästä riippuen 1-2 kuukautta. 

Selvitykseen osallistuvien asiakasorganisaation henkilöiden ajankäyttö muodostuu käynnistystilaisuudesta, kyselyyn vastaamisesta ja tulosten hyödyntämistilaisuudesta.

Mitä, sisältö

Käynnistystilaisuus 2-3h

  • Tietoisku verkostoitumisesta ja yhteistyöstä sekä siinä tutkimuksellisesti keskeisistä menestystekijöistä
  • Avainhenkilöiden briifaus – kysymysten läpikäynti ja tarvittava avaaminen

Sähköisen kysymys-lomakkeen täyttö ja lähettäminen analyysiä ja raportin laatimista varten

 Kartoituksen osa-alueet: 

  1. Johtajuus: verkostojohtajuus, johtamisresurssit, johtamismenetelmät
  2. Toimintaperiaatteet ja strategia: yhteensopivuus, strategiatyö, strategian toimeenpano 
  3. Henkilöstö, jäsenistö: jäsenistön rakenne, ilmapiiri, osaaminen ja oppiminen
  4. Kumppanuudet ja resurssit: talous, tiedon hallinta, ulkoiset suhteet 
  5. Prosessit: prosessien hallinta, pelisäännöt ja sopimukset, tuotekehitys 
  6. Myynti ja markkinointi: markkinatuntemus, asiakkuuksien hallinta, markkinoinnin toteutus 
  7. Tulokset: asiakassuhdetulokset, jäsenistötulokset, tulokset ulkoisissa suhteissa, talouden ja suorituskyvyn tulokset

Tulosten raportointi ja hyödyntäminen - 0,5-1 päivän workshop 

  • Vastausten ja niistä tehdyn kirjallisen yhteenveto-raportin pohjalta asiantuntijan vetämä purkutilaisuus

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus