Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Yrityksen verkostoanalyysi

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Kokonaiskuva yrityksen verkostosuhteista. Kilpailukyvyn kohottaminen ja osaamispääoman kartuttaminen verkostoitumisen avulla, verkostosuhteiden parempi suunnittelu, rakentaminen, hallinta ja kehittäminen kiinteänä osana yrityksen liiketoimintaa, yrityksen verkosto-osaamisen parantaminen. 
Ymmärrys verkostoitumisen liiketoimintahyödyistä.

 

Kenelle, kohderyhmä

Pk-yritykselle, joka haluaa parantaa kilpailukykyään ja rakentaa liiketoimintaansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

 

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 1 - 4 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta. Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä yrityksen johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja. Analyysin kestoaika on yrityksen koosta riippuen 1 pv – 2 viikkoa.

 

Tilaaminen

Ota yhteyttä

Mitä, sisältö

Yrityksen liikeidean, strategian ja liiketoimintasuunnitelman läpikäynti

 • käydään yrityksen johdon (ja avainhenkilöiden) kanssa läpi liikeidean, strategian tai liiketoimintasuunnitelman muodossa yrityksen tulevaisuuden tavoitteet ja suunnitelmat, markkina-näkymät ja kilpailutilanne, kehittämis-tarpeet, jne.

Nykyiset kumppanuudet ja verkostosuhteet

 • nykyisten kumppanuuksien ja verkostosuhteiden analyysi 
  yrityksittäin: alkamisaika, tuotteet/palvelut, laitekanta, 
  osaaminen, heikkoudet/vahvuudet, volyymit/kapasiteetit, 
  luottamus/henkilösuhteet, palautteet, sopimus/luonne, ongelmat/
  kehittämistarpeet

 • kumppanuuksien ja verkostosuhteiden 
  strateginen merkitys-analyysi

 • yhteenveto nykyisistä verkostosuhteista

 • verkostokartta

Nykyisten verkostosuhteiden kehittämismahdollisuudet ja -tarpeet

 • nykyisiin suhteisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet ja 
  – tarpeet analyysin ja pitkän aikavälin tavoitteiden ja suunnitelmien perusteella

Uusien kumppaanudet ja verkostosuhteiden tarve

 • uusien kumppanuuksien ja verkostosuhteiden tarve 
  tehtyjen analyysien perusteella

Verkostoitumisen kehittämisohjelma

 • verkostoitumisen kehittämiseen liittyvän toimenpideohjelman kokoaminen, seurannan järjestäminen

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus