Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.

Yrityksen verkostostrategiavalmennus

Julkaistu 11.08.2015

Tavoitteet, hyödyt

Verkostosuhteiden parempi suunnittelu, rakentaminen, hallinta ja kehittäminen, yrityksen verkostoosaamisen parantaminen kiinteänä osana liiketoimintaa, kilpailukyvyn kohottaminen ja osaamispääoman kartuttaminen verkostoitumisen avulla.

Ymmärrys verkostoitumisen liiketoimintahyödyistä. Kokonaiskuva yrityksen verkostosuhteista.

Kenelle, kohderyhmä

Organisaatioille (yritykset, julkinen sektori), joilla on suuri määrä verkostosuhteita tai joille verkostoituminen on strategisesti tärkeää. Kevennetty versio pienemmälle yritykselle, joka rakentaa liiketoimintansa vahvasti verkostoitumisen varaan.

Toteutustapa ja aikataulu

Analyysin vaatima ajankäyttö on 4 - 8 konsultointipäivää, riippuen organisaation koosta, verkostosuhteiden määrästä ja merkityksestä sekä henkilöstön mukana olosta.

Analyysi toteutetaan tiiviinä yhteistyönä yrityksen johdon ja henkilöstön sekä Verkostokonsultin toimesta. Analyysissa käytetään Verkostokonsulttien kehittämiä menetelmiä ja työkaluja.

Analyysin kestoaika on yrityksen koosta riippuen 1 – 2 kuukautta.

 

Tilaaminen

 Ota yhteyttä

Mitä, sisältö

Verkostostrategia osana yhtiön kokonaisstrategiaa

 • Yrityksen liikeidean, strategian ja liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
 • strategiset tavoitteet
 • kilpailu strategiat

Nykyiset kumpanuudet ja verkostosuhteet

 • nykyisten kumppanuuksien ja verkostosuhteiden analyysi yrityksittäin
 • yhteenveto nykyisistä verkostosuhteista 
 • verkostokartta
 • nykyisiin suhteisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet ja – tarpeet

Uudet kumppanuudet ja verkostosuhteet

 • uusien kumppanuuksien ja verkostosuhteiden tarve tehtyjen analyysien perusteella

Verkostovision ja - strategian määrittely

 • yrityksen verkostovision ja – strategian määrittely ja kuvaus analyysien, valintojen ja ideoinnin perusteella

Kehittämisohjelman laatiminen

 • verkostostrategian konkretisointi kehitysohjelmiksi ja toimenpiteiksi

Seurannan suunnittelu ja toteutus

 • verkostostrategian seurannan mittarit

Hyvä luottokelpoisuusHyvä luottokelpoisuus